fakkel

Vrijzinnige Feesten Noorderkempen

 

De inschrijvingen zijn afgesloten. Tot op onze feesten!
Feesten 2017: 6 mei (12-jarigen) en 7 mei (6-jarigen)

Wie zijn wij?

werkgroep 2013


Regio Noorderkempen staat voor een aantal leerkrachten niet-confessionele zedenleer, die zich als vrijwilligers bezig houden met het inrichten en uitvoeren van vrijzinnige feesten.  Het zijn de kinderen uit het noordelijk deel van de provincie Antwerpen, die de lessen niet-confessionele zedenleer volgen in de deelnemende scholen, die aan deze feesten mogen deelnemen. Voor een lijst van de deelnemende scholen kan u kijken onder het blad 'Werkgroep'.
De jongens en meisjes in het eerste leerjaar (6/7-jarigen) worden gevierd op het Lentefeest, terwijl de oudere kinderen uit het zesde leerjaar (11/12-jarigen) het Feest Vrijzinnige Jeugd aangeboden krijgen. Beide feesten hebben plaats in de maand mei. De werkgroep houdt maandelijkse vergaderingen waarbij de planning en het verloop van de feesten zorgvuldig voorbereid en uitgewerkt worden.

Enkele van onze collega's hebben eveneens een OuderVereniging van de Moraal (OVM) opgericht. Interesse? Klik hier of kijk op Facebook : OVM Noorderkempen.

Wat biedt de cursus niet-confessionele zedenleer?

In de lessen niet-confessionele zedenleer leren jongeren vrij en zelfstandig denken en handelen op een vrijzinnig humanistische basis. Dit wil zeggen via:

     • het vrij onderzoek,

     • op een a-dogmatische manier,

     • door de mens en het geluk van de mens centraal te stellen.

Jongeren leren :
van alles over zichzelf en over wat mensen denken en doen, nadenken over hoe ze willen leven, waarom ze iets doen of juist niet doen. Hoe ze op een fijne manier met iedereen kunnen omgaan. De lessen zijn een ontdekkingstocht naar jezelf, de anderen en de wereld om je heen. Niet-confessionele zedenleer betekent een MORELE VORMING waarin actief leren centraal staat. Dat wil zeggen dat de kinderen de kans krijgen om zelf te verkennen en te exploreren. Zo zullen ze de morele waarden die ze zelf ontdekken beter integreren en toepassen.